Onze verbintenis

Team at Work steeft er naar om met haar expertise op het gebied van de dienstverlening, transparantie te scheppen in uw organisatie, met als doel een meetbare verbetering inzake calculatie van de werkopdrachten, een dynamische werkplanning en een sociale cohesie te bewerkstelligen.

Kostenbeheersing en kwaliteitsbeheer maken deel uit van onze opzet. Teamwerk staat hierbij voorop. Een nauwe betrokkenheid van uw management team en het uitvoerend personeel zijn van primordiaal belang voor het welslagen van de opzet en het partnership.

Team Commitment is onze projectmethodiek en vormt een verbintenis met gedeelde verantwoordelijkheden. Deze projectmethode biedt garantie voor kwaliteit en de door ons gemaakte verbintenissen jegens onze klanten. Daarom kent u steeds uw budget en het terug-verdien-effect van onze assistentie.
Onze waarden

Wie je bent of wat je doet en waar je voor staat wordt grotendeels bepaald door de persoonlijke waarden van een onderneming. Voor Team at Work is het van essentiëel belang om deze kernwaarden met haar klanten te kunnen delen. Daarom kozen wij resoluut om bij ieder project volgens het "Triple P" principe te werken. Dit principe is gebaseerd op drie belangrijke ankerpunten, die de filosofie van ons bedrijf in haar totale aanpak perfect weerspiegelen.

Passion:

"Passie" voor het vak van de schoonmaak is een keuze. In het geval van de medewerkers van Team at Work was dit een bewuste keuze. Deze passie delen met onze klanten is een dagelijkse missie. Elk nieuw project is eerder een uitdaging dan een opdracht. Meedenken met de klant en de best haalbare oplossing aanreiken,  maken deel uit van het zoekproces naar de balans in het veranderingsproces.

People:

Bij onze aanpak staan de mensen binnen uw organisatie centraal. Het is onze taak om alle medewerkers, van managementniveau tot uitvoerenden op de werkvloer, ervan te overtuigen dezelfde doelstelling na te streven en begrip te hebben voor ieders visie. Team at Work helpt u door de "soms woelige" veranderingen van uw schoonmaakproces te navigeren. Samen het vooropgestelde doel bereiken is onze opdracht.

Progress:

De grootste voldoening voor Team at Work is om mensen te zien groeien binnen hun werkomgeving en organisatie. Trots en zelfvoldoening zijn een niet onbelangrijk onderdeel in het veranderingproces. Wij zijn ervan overtuigd dat deze groei naar zelfontplooing enkel en alleen mogelijk is door de kennis en expertise van het vakdomein, waarin Team at Work specialist is geworden,  te delen met u en de mensen binnen uw schoonmaakorganisatie