Onze werkmethodiek - gestructureerd en planmatig

Team at Work organiseert uw schoonmaak tot een efficiënte en kwaliteitsvolle organisatie. Schoonmaak gerelateerde problemen lossen wij voor u op, vanaf de werkvloer tot het beheer.

We begeleiden u op een gestructureerde wijze en stellen een op maat gesneden professionele schoonmaakorganisatie voor. Om tot dit resultaat te kunnen komen voert Team at Work de volgende diensten voor u uit ;


Inventarisatie van uw patrimonium

Om transparantie te scheppen in uw organisatie is het van belang om de werkopdracht duidelijk te omlijnen. Met behulp van de GEO-meetinstrumenten meten de adviseurs van Team at Work papieren en digitale plannen op en vormen hiermee een duidelijk beeld van uw patrimonium en de daaruit vloeiende werkopdracht. De gegevens van de inventarisatie worden verwerkt in een dynamische meetstaat.


Calculatie van de werkopdracht

Voor de calculatie van de personeelsbehoeften van de schoonmaak, vervolledigt Team at Work de meetstaat met de ruimtegegevens, zoals de vloerafwerking en schoonmaakfrequentie. De omgevingsfactoren zoals de vervuilingsgraad, bezettingsgraad en gewenst kwaliteitsniveau vormen mee de basis van een gedetaillerde calculatie.


In een gedetailleerd rapport krijgt u een overzicht van de te presteren uren per gebouw, afdeling, verdieping en ruimte ingedeeld in tijd nodig voor de uitvoering van het dagelijks, wekelijks, maandelijks en periodiek werk. De details en inhoud van het werk wordt op een overzichtelijke manier weergegeven in een handelingenindex per ruimtetype.


De werkopzet, taakroostering en planning

De specialisten van Team at Work vertalen het calculatierapport in een praktische werkopzet. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid van uw personeel en factoren zoals ziekteverzuim, verlof en koffiepauzes. De schoonmaak gerelateerde opdrachten zoals logistieke taken, catering, e.a. worden in kaart gebracht en toebedeelt.

De redactie van gepersonaliseerde taakkaarten zorgt voor een evenwichtige verdeling van de werklast.


Ondersteuning op de werkvloer

De adviseurs van Team at Work komen tot op de werkvloer en ondersteunen uw verantwoordelijke schoonmaak en de schoonmaakploeg bij het implementeren en het uitzetten van de voorgestelde organisatie in de praktijk. Tijdens de implementatie wordt er aandacht geschonken aan het organisatorisch inzicht in de schoonmaak, de logica, werkmethodiek en teamwerk.

Vooraf wordt met de klant een duidelijke tijdslijn vastgelegd om er voor te zorgen dat iedere medewerker van de ploeg in voldoende mate individueel begeleid kan worden tijdens het vernieuwingsproces.


De opzet van de kwaliteitszorg

Zonder een objectief kwaliteitsmeetsysteem is het moeilijk vast te stellen of de schoonmaak al dan niet correct uitgevoerd wordt. Daarom dienen zowel de verwachte resultaten, de afgesproken taken en benodigde werktijd vastgelegd te worden.

Team at Work helpt uw verantwoordelijke schoonmaak bij de opzet van het kwaliteitsmeetsysteem. Voor uw organisatie in eigen beheer opteert Team at Work voor DKS, het Dagelijks Kontrole Systeem. Dit kwaliteitsmeetsysteem helpt u op een eenvoudige manier de kwaliteit van de prestatie te bewaken en uw intern schoonmaakproces continu bij te sturen.

 

 

Niet alleen het resultaat is van belang, het proces dat geleid heeft tot het resultaat is minstens even belangrijk

Onze projectmethodiek

Van inventarisatie tot kwaliteitszorg