Uw schoonmaakorganisatie in
"Eigen Beheer"

 Het vakdomein dat je beheerst ... heb je meestal goed onder controle.

Werd in uw schoonmaakorganisatie de keuze voor "Eigen Beheer" historisch bepaald of kiest u er bewust voor om uw schoonmaakdiensten met uw "eigen" mensen aan te sturen en te verzekeren? Bovendien bent u er van overtuigd dat de schoonmaak in "Eigen Beheer" u tal van voordelen biedt zoals, flexibiltiteit, een nauwere betrokkenheid en betere sociale cohesie, betere communicatie tussen leidinggevende en schoonmaakploeg, het aspect van de BTW, e.a.

Toch wordt ook u geconfronteerd met een toenemende vergrijzing in de ploeg en ondervindt u van hogerhand een toenemende druk op kostenefficiëntieen en een noodzaak om uw interne structuren, werking en middelen te optimaliseren.

TWIC-it  helpt u een perfecte balans te vinden in de verwachtingen en behoeften van uw schoonmaakorganisatie en de daaraan verbonden personeelscapaciteit. Door een transparant inzicht te creëren in uw organisatie kan u een betere en evenwichtige verdeling van de werklast bewerkstelligen.

 

Cleaning Management by "Knowledge Sharing"

 

 

De TWIC-it modules

Om uw schoonmaakorganisatie in "Eigen Beheer" nog beter te kunnen aansturen, beschikt TWIC-it over de volgende modules :

Schoonmaakcalculatie

DKS kwaliteitszorg

Schoonmaakplanning en optimalisatie
(ontwikkelingsfase)