Steden & Gemeenten en de onderwijsinstellingen optimaliseren de schoonmaak

De vernieuwing van het patrimonium van zowel overheid als onderwijs biedt de ideale gelegenheid de werking van de schoonmaakorganisatie grondig te herbekijken. Tevens gaan er nu veel medewerkers op pensioen en laat hun vervangingen toe de interne werking en middelen te herzien.

De druk naar kostefficiëntie, noodzaakt dat de interne structuren, de werking en middelen worden geoptimaliseerd. Team at Work implementeert een bijna ideale schoonmaakorganisatie in nauw overleg met de betreffende diensten. Door onze transparante werkwijze organiseren wij de schoonmaak (en aanverwante diensten), we leveren het advies, de werkinstrumenten maar assisteren tot op de werkvloer. Wij maken waar wat we adviseren.

Opleidingen, nieuwe leiding, betere taakverdelingen, verschuiven van middelen, maken onderdeel uit van een werk- en personeelsplan waarbij kwaliteit van het resultaat, sociale cohesie en kostefficiëntie voorop staan. Voor onderstaande projecten voerde Team at Work rechtstreeks of in opdracht van een toeleverancier opdrachten uit :

Overheidsopdrachten:

                

Openbare besturen: Gemeenten en Steden


Onderwijs: scholen, scholengroepen, universiteiten en opleidingscentraCulturele centra, Schouwburg
Best practice in Cleaning Management Support and "Knowledge Sharing".

Een solide partnership

Team at Work heeft een solide partnership met de meeste van haar klanten. In samenwerking met haar klanten, organiseert Team at Work met regelmaat studie- en infodagen. Deze Tea(m) Time Events gaan in de meeste gevallen door bij onze klanten.


Zo brengen wij verantwoordelijken schoonmaak en beheerders uit dezelfde sectoren samen om nuttige praktijkervaringen uit te wisselen. Deze samenkomsten worden ook educatief ondersteunt door enkele van onze netwerkpartners.


Als je er eens bij zou willen zijn om één van onze Tea(m) Time Eventen, hou dan vooral onze nieuwsberichten in de gaten, of schrijf u in op onze nieuwbrief via onze website.


Inschrijven voor de nieuwsbrief.