Schoonmaakcalculatie


Bereken zelfstandig en op een eenvoudige manier, de schoonmaaktijden voor uw organisatie

Tot voor kort moest u voor complexe schoonmaakcalculaties veelal een beroep doen op specialisten van het vakdomein. Ook de experten van Team at Work voeren, al jaren, in opdracht van haar klanten, project- en calculatiestudies uit. Maar tijden voor verandering drongen zich op en sinds enige tijd biedt Team at Work haar klanten ook de mogelijkheid om op een neutrale, zelfstandige en onafhankelijke manier zelf calculatiestudies te maken, om zo een beter inzicht te krijgen in hun schoonmaakorganisatie.

U werkt graag op een zelfstandige basis, opuw eigen tempo en binnen de daarvoor voorziene beschikbare tijd ? Dan is TWIC-it vast en zeker de oplossing voor u. En wees gerust, u hoeft echt geen dure investeringen voor software te voorzien. Via een huurformule, op maat van de behoeften en budget van uw organisatie, kan u met onze webapplicatie snel aande slag.

Onder begeleiding van de specialisten vanTeam at Work, die u een inzicht geven in de technische mogelijkheden van dewebapplicatie en u helpen uw calculatieresultaat op een juiste manier teinterpreteren, zal u snel zelf "expert" worden binnen het vakdomein dat ook Team at Work eigen is.  

         

Goed begonnen is half gewonnen

              

Vooraleer u aan de slag gaat met TWIC-it, is het belangrijk dat u intern enkele noodzakelijke voorbereidingen treft. Om een transparant inzicht te krijgen in de behoeften van uw schoonmaakorganisatie, is het aangeraden vooraf het patrimonium en de daarbij horende omgevingsfactoren duidelijk in kaart te brengen.
Om de calculatieopdracht te vergemakkelijken, dient u over de volgende gegevens te beschikken;

 • Een overzicht van de te reinigen gebouwen
 • Een overzicht van de te reinigen ruimtes en de daarbij behorende oppervlakte
 • De gewenste schoonmaakfrequentie per te reinigen ruimte
 • De vloerafwerking
 • Omgevingsfactoren zoals vervuilings- en bezettingsgraad
 • Het gewenste kwaliteitsniveau (laag - normaal - hoog)

Eénmaal u deze gegevens in kaart gebracht heeft, beschikt u over een solide en correcte basis om uw calculatieopdracht op te starten en kan u aan de slag met TWIC-it.

  


 

 

 

 Het instellen van de parameters

 

Door parameters, eigen aan uw organisatie, in te stellen, worden de gecalculeerde uren voor uw schoonmaakorganisatie op het eind vertaald naar praktische werkuren. M.a.w.het aantal uren dat u in de praktijk nodig zal hebben om de schoonmaak onder de meest ideale omstandigheden uit te voeren, rekening houdend met factoren zoals:

 • Het jaarlijks verlof
 • Arbeidsduurverkorting
 • Afwezigheid door ziekte
 • Betaalde koffiepauzes
 • e.a.

 

My TWIC-it

 

TWIC-it beschikt over een uitgebreide normenbibliotheek "eigen" aan schoonmaakorganisaties, die er bewust voor kiezen om de diensten met hun mensen uit te voeren en te verzekeren. Deze normen vinden hun oorsprong in de Elseviers arbeidsstudie, waarin uitgebreid de haalbaarheid van de schoonmaakrendementen getest en in kaart werd gebracht.

Onze webapplicatie laat evenwel toe om een gepersonaliseerde normenbibliotheek (rendementen) op te zetten, indien u dit wenst.

Verder kan u binnen "My TWIC-it" de volgende gegevens personaliseren in funtie van uw schoonmaakproject :

 • De interne benaming van de afdelingen (herkenbaarheid)
 • De benaming en het het vastleggen van het aantal verdiepingen in functie van de te calculeren gebouwen
 • Het gamma van schoonmaakproducten dat u aanwendt : voor de berekening van het productverbruik en de daarbij horende kost.

 

Inventariseren

 

U kan nu de gegevens van uw patrimonium, die u bij de voorbereidingen in kaart gebracht heeft, ingeven in TWIC-it :

 • Het schoonmaakproject

 • De site (meerdere gebouwen op één locatie)
 • De te reinigen gebouwen
 • De te reinigen ruimtes met hun specifieke eigenschappen
 • De omgevingsfactoren (zoals benoemd onder voorbereidingen)

 

Calculeren

 

Na de inventarisatie van de gegevens, wordt de calculatie automatisch opgestart.

 • U krijgt tot op ruimteniveau een duidelijk overzicht van de tijden nodig voor de uivoering van ;
  • Dagelijkse schoonmaaktaken
  • Wekelijkse schoonmaaktaken
  • Maandelijkse schoonmaaktaken
 • Om nog beter binnen uw werkbudgetonder controle te houden of in het geval van een beoogde optimalisatie, biedt TWIC-it de mogelijkheid om simulaties te maken door omgevingsfactoren flexibel aan te passen in functie van de "nieuwe" verwachtingen. De simulaties gebeuren op het niveau van ieder gebouw. De resultaten van de simulaties kunnen direct vergeleken worden met de basiscalculatie.
 • U kan achteraf specifieke en periodieke taken toevoegen (taken die over het jaar op een lage frequentie uitgevoerd worden bijv. het conserveren van linoleum vloeren)
 • U kan eveneens het productverbruik voor uw schoonmaakproject berekenen

TWIC-it levert u niet alleen een overzicht van de gecalculeerde tijden maar geeft u eveneens een gedetailleerd overzicht van de schoonmaaktaken die u binnen de gecalculeerde tijden kan uitvoeren . Deze handelingenindex is per ruimte beschikbaar.

 

 

Management rapportering

 

TWIC-it biedt u een uitgebreide rapportering ;

 • Een gedetailleerd calculatierapport tot op het niveau van de ruimte
 • Een handelingenindex per ruimtetype
 • Een automatische berekening van het aantal uren dat één EVT gemiddeld per jaar in uw organisatie presteert (bepaling van de co├â┬źffici├â┬źnt voor de berekening van de praktische werkuren)
 • Een overzicht van het aantal theoretische en het aantal praktische werkuren
 • Een uitgebreid financieel verslag (facultatief) met betrekking tot :
  • De personeelskosten
  • De personeels-gerelateerde kosten (uniformen, opleidingen, ...)
  • Producten en klein werkmateriaal
  • Werkmateriaal
  • Diverse kosten

 

 

  

 

 

Schoonmaakcalculatie