Privacyverklaring Team at Work


Team at Work bvba (hierna "wij, ons, Team at Work" genoemd) respecteert en zorgt voor uw privacy.

Wij werken volgens de privacywetgeving (de wet van 8 december 1992 "Privacywet" en de wet van 24 mei2016 "Europese Privacy Verordening" en de Algemene Verordening en gegevensbescherming (AVG), de nieuwe Privacy Verordening die vanaf 25 mei 2018 is van toepassing in alle staten.
Lees deze privacyverklaring voor meer informatie over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld (en verwerkt) bij de opzet en de uitdraai van onze projecten en de daaraan verbonden dienstverlening.
Door het ter beschikking stellen van noodzakelijke gegevens in het kader van een commercieel contact gelinkt aan een offerte aanvraag of door onze webapplicatie TWIC-it te gebruiken (het invullen van een formulier, het downloaden van rapporten van onze webapplicatie, het invullen van fiches), inschrijving voor een activiteit, event of opleiding,...) en/of de uitvoer van een opdracht, ga je ermee akkoord dat wij jouw gegevens opslaan en gebruiken om je gericht te contacteren, informatie te bezorgen, ervaringen en interactie met betrekking tot onze diensten te verbeteren en de ons gegunde opdracht op een correcte, professionele manier te kunnen verwerken.
Team at Work verwerkt uw persoonlijke gegevens in het kader vaneen efficiënt en effectief 
Managementbeleid via devolgende activiteiten in onze 5 pijlers:

I  Calculatiestudies voor schoonmaakbeheer

II  Opzet van een organisatie voor de professionele schoonmaak

III  Training en coaching van werknemers in de schoonmaak

IV  Kwaliteitszorg in de schoonmaak

V  ICT-tools voor schoonmaakbeheer via de webapplicatie TWIC-it.

Hiermee geef je Team at Work de toestemming om contact op te nemen met jou teneinde o.a. de opdracht op een correcte wijze uit te voeren, informatie over haar evenementen, opleidingen of nieuws met betrekking tot professionele Schoonmaak door te sturen door middel van de verzamelde coördinaten.
Team at Work draagt zorg voor de privacy van elke contactpersoon of gebruiker van haar webapplicatie TWIC-it.  Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden tenzij de opdracht dit vereist vb. samenwerking met meerdere partners in het kader van een bepaalde deelopdracht en dit na kennisgeving en aanvaarding door de klant. Zij dienen enkel om je een nog betere service te garanderen.

Bij een informatie-aanvraag vraagt Team at Work je een minimum aan persoonsgegevens teneinde je te kunnen contacteren:
Naam
Voornaam
E-mailadres
Bedrijf
Functie

Bij het gunnen van een opdracht vragen wij je het strikte minimum aan persoonsgegevens ten einde jouw opdracht professioneel te kunnen behandelen:
Aanspreektitel
Naam
Voornaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Bedrijfsgegevens
Geboortedatum (dit om de correcte gegevens te kunnen ingeven in het kader van de werking van onze webapplicatie) 

Het staatje vrij om de rest van je persoonsgegevens ook in te vullen.
Door je persoonsgegevens te verstrekken geef je ons uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven aangegeven doeleinden.
Tegen de verwerking van jouw gegevens voor marketingdoeleinden kan je jekosteloos verzetten. Je kan op elk moment vragen om deze persoonsgegevens uit het bestand van Team at Work te verwijderen.
Sommige links naar websites van andere partijen zijn opgenomen op de website van Team at Work.Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop deze partijen omgaan met uw gegevens.  Controleer daarom of de website die u bezocht een privacyverklaring bevat.  Lees dit alsjeblieft om te zien of je je kunt vinden in het Privacy beleid van de betreffende partij.

We maken ons zorgen over uw persoonlijke gegevens.  Als er een ernstige inbreuk op de gegevens van persoonsgegevens plaatsvindt,melden we dit aan de Privacy commissie.
Heb je een (mogelijke) data lek ontdekt? Breng ons dan zo snel mogelijk op de hoogte, maar in elk geval binnen 24 uur nadat u de inbreuk in de gegevens hebt vastgesteld.  U doet dit per e-mail, per telefoon.  Vermeld uw naam in uw e-mail, mogelijk de organisatie waarvoor u werkt, uw telefoonnummer en een korte beschrijving van de inbreuk op de gegevens.

Team at Work behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.  Bij wijzigingen van onze Privacyverklaring zullen wij u persoonlijk op de hoogte brengen.

Check je graag wat er over jezelf in ons bestand zit of heb je vragen omtrent jouw gegevens in ons bezit? Je kan ons contacteren via +32 473 289 194 of per mail naar kris.hens@teamatwork.be of via post op adres Team at Work, Schaliënhoevedreef 20T, 2800 Mechelen.

Meer informatie over de wet op de privacy krijg je bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijk Levenssfeer of op de website www.privacycommission.be/nl